Stoutecross.nl

De Stoute Cross: spektakel verzekerd!

Wettelijke bepalingen voor het organiseren van evenementen

Posted by on sep 23, 2019

Wettelijke bepalingen voor het organiseren van evenementen

In een vorig artikel werd al vermeld dat een van de redenen voor het (tijdelijk) stoppen van de Stoute Cross de steeds strenger wordende regelgeving was. Inderdaad, een evenement organiseren waar talloze bezoekers op afkomen is niet eenvoudig. Er moet namelijk aan verscheidene wettelijke bepalingen voldaan worden, niet alleen om overlast te voorkomen, maar ook om alles veilig te laten verlopen.

Melding of vergunning

Voor sommige evenementen volstaat het om een eenvoudige melding te doen. Voor andere – grotere – evenementen is een officiële vergunning vereist. Voor de Stoute Cross was een melding niet voldoende en moest er een vergunning aangevraagd worden.

Aanvragen vergunning

De aanvraag voor het bekomen van een vergunning moet men indienen bij de gemeente waar men het evenement wil organiseren. Op de websites van de meeste gemeenten kan men hiervoor een formulier invullen. Bij de gemeente Nunspeet telt dit aanvraagformulier bijna tien bladzijden en moeten er tevens bijkomende stukken toegevoegd worden. Uiteraard moet op zo’n aanvraagformulier de gegevens van de organisator vermeld worden en moet er een beschrijving worden gegeven van wat het evenement precies inhoudt. Ook de data waarop het evenement plaats zal vinden zijn belangrijk. Er moet aangegeven worden welke nutsvoorzieningen er nodig zijn en welke objecten er geplaatst zullen worden. Om een vergunning te verkrijgen is het ook belangrijk om alle veiligheidsmaatregelen te vermelden. De bijkomende stukken die men moet aanleveren zijn een plattegrond met een situatietekening en een calamiteitenplan. Bij grote evenementen zoals de Stoute Cross vraagt de gemeente ook een draaiboek, een verkeersplan, een veiligheidsplan en een ontruimingsplan. Uiteraard zijn al deze zaken nodig om de veiligheid van alle deelnemers en bezoekers te garanderen, maar het moge nu ook duidelijk zijn dat deze omslachtigheid voor de organisatoren van de Stoute Cross een enorme opgave was geworden.

Harmony