Stoutecross.nl

De Stoute Cross: spektakel verzekerd!

Meer over Nunspeet

Posted by on jan 15, 2020

Meer over Nunspeet

De Stoute Cross heeft jarenlang plaatsgevonden in de gemeente Nunspeet. Nunspeet ligt op de Veluwe, in de provincie Gelderland.

De Veluwe

De Veluwe is een gebied in het midden van Nederland dat ongeveer 1.000 km² bestrijkt en bekend staat om haar gevarieerde flora. Een groot deel van de Veluwe bestaat uit loof- en naaldbossen, maar er zijn ook zandverstuivingen en heidevelden te vinden. Door het gebied heen lopen verschillende beken en vennen. De Veluwe kent zowel landbouw- als stedelijke gebieden. Dankzij de grote verscheidenheid aan flora is de Veluwe – en Nunspeet in het bijzonder – de ideale plaats om een motorspektakel te organiseren.

Nunspeet – een beetje geschiedenis

Ook de naam van de gemeente Nunspeet verwijst naar dit bijzondere gebied. Volgens taalkundigen zou de naam Nunspeet afgeleid zijn van het oud-Nederlandse woord Nuwenspete, wat zoveel betekent als ‘nieuwe ontginning’. Historische bronnen wijzen uit dat de gemeente Nunspeet reeds in de veertiende eeuw bestond. Opgravingen in de gemeente legden de funderingen bloot van een kerk uit het jaar 1313. De funderingen van de toren van de huidige kerk dateren uit het begin van de zestiende eeuw.

De bevolking

In die tijd werd Nunspeet vooral bevolkt door arme boeren, houtbewerkers en arbeiders. Zij leefden in behoorlijk zware omstandigheden en woonden in plaggenhutten. Dit zijn hutten die gedeeltelijk waren uitgegraven en die versterkt werden met klei en – in uitzonderlijke gevallen – door middel van stenen muren. Het dak van een dergelijke plaggenhut bestond meestal uit riet of golfplaten. De gemeente Nunspeet zoals we die vandaag de dag kennen is ontstaan in het midden van de negentiende eeuw.

Harmony