Stoutecross.nl

De Stoute Cross: spektakel verzekerd!

Positieve ontwikkelingen in Nunspeet

Posted by on dec 9, 2019

Positieve ontwikkelingen in Nunspeet

Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw onderging de gemeente Nunspeet enkele positieve ontwikkelingen waardoor de levensstandaard van vele inwoners gelukkig verbeterd werd. In 1830 werd de Zuiderzeestraatweg aangelegd waardoor Nunspeet niet meer zo geïsoleerd was van de rest van Nederland en vanaf 1863 was Nunspeet tevens bereikbaar per trein.

Opkomst van industrie

De bevolking van Nunspeet was aan het uitbreiden, met als gevolg dat de opbrengsten van de landbouw ontoereikend waren om alle inwoners van voedsel te voorzien. Daarom werden er in de streek verschillende bedrijven en fabrieken opgericht. De bekendste fabriek was ongetwijfeld de katoenfabriek van Nunspeet. Daar werd op grote schaal katoen geweven en dit moest natuurlijk ook geverfd worden. Na verloop van tijd werden dan ook verschillende ververijen opgericht. Ook bebossingsprojecten zorgden in deze vruchtbare streek voor veel werkgelegenheid. Het begon Nunspeet steeds meer voor de wind te gaan en dat had een positieve invloed op zowel de bevolking van Nunspeet zelf als op de inwoners van de omliggende dorpen.

Bebouwing en toerisme

In het jaar 1895 werd door François Adriaan Molijn, een succesvolle ondernemer uit Nunspeet die er reeds een verffabriek en een boterfabriek had gesticht, bovendien de eerste villawijk gebouwd.

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd ook het toerisme belangrijk voor Nunspeet.

Harmony